Geschiedenis

Geschiedenis – Café Tramzicht sinds 1907 van villa tot café

Mejuffrouw A.H. Luteijn liet zich in 1887 een zomerverblijf bouwen, dat zei in 1891 de naam Nehalennia gaf. Na haar overlijden in 1906 werd de villa verkocht en toen de tram in exploitatie kwam, tot koffiehuis ingericht met de naam Tramzicht.

Oude Stoomtram Walcheren

Omstreeks 1905 was de familie “de Meijer”

die het plan oppakte om aan de zuidkant van Domburg een café te beginnen. Zij hadden al eerder een etablissement uitgebaat aan de Noordweg, nu de Domburgse weg, bij de oprijlaan van het toenmalige Badhotel. Dat was in die tijd een beste locatie, al het verkeer zoals koetsen, fietsers en voetgangers kwam via dit punt Domburg binnen. Het management van het Badhotel was echter niet zo content met een ordinair dorpscafé, pal naast hun oprijlaan. De groten der aarde kwamen hier regelmatig en die wilden niet geconfronteerd worden met dit eenvoudige dorpscafé. Men neemt aan dat daarom deze familie de Meijer met hulp van het Badhotel hun oog lieten vallen op de villa Nehalennia die te koop kwam toen mejuffrouw Luteijn overleed. In feite was dit een beetje een afgelegen plek, maar in dat zelfde jaar was men begonnen met de aanleg van de railverbinding Middelburg – Domburg. Men nam dus aan dat deze wat afgelegen plaats in belangrijkheid zou toenemen. In 1906 werd de tramlijn feestelijk geopend en in 1907 was het dan zo ver en werd het café geopend. De familie de Meijer bestond uit vader, moeder, zoon Jan en dochter Saar (Soore).

oude folder café Tramzicht

In 1922 wisselde het, inmiddels café Tramzicht, van eigenaar.

Piet Moggre werd de nieuwe uitbater. Piet leefde samen met Leuntje Maas en zij kregen een zoon Bram en een dochter Lena. Tijdens het oorlogsjaar 1943 nam Bram het café over van zijn vader. Eind jaren zeventig vond Bram het eigenlijk wel genoeg. Zijn zoon Piet had geen interesse dus kwam er een eind aan de Moggre-periode. Op 11 februari 1982 werd het café overgenomen door Frits Biesen. Eind 2013 vond Frits dat het tijd was om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Sinds 1 april 2014 openen Dennie van Goethem en Cristel Vermeulen de deur van het café.

 

Wil je iets meer weten over de geschiedenis van Domburg? Neem hier dan een kijkje.